TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHẨM CHẤT NGƯỜI THẦY

17/09/2015 9:50 sáng1 comment

       Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, nhà giáo dục lớn, người thầy vĩ đại được toàn thể dân tộc và cả loài người tiến bộ ngưỡng mộ. Người để lại cho chúng ta nguồn di sản tư tưởng toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, “Trồng người” là một trong tư tưởng đó.

      Người thầy vĩ đại của nền giáo dục Việt Nam hiện đại – Hồ Chí Minh khẳng định, trong công tác giáo dục – đào tạo thì người thầy là bước đầu. Không có tượng đồng bia đá, không có gì là oanh liệt nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng, anh hùng tập thể. Người cũng cho rằng, người thầy có vị trí quan trọng trong nền giáo dục, vị trí ấy không ai có thể thay thế. Nó được quyết định bởi vai trò và nhiệm vụ của họ trong việc phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đào tạo ra lớp cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” cho dân tộc.
      Để làm tròn nhiệm vụ, bản thân thầy giáo phải trở thành một lực lượng đầy sức mạnh, là tấm gương sáng, là kiểu mẫu, mà phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lối làm việc… cho các em noi theo. Do vậy, thầy giáo ngoài tài năng, học vấn phải có đạo đức cách mạng. Thầy có đủ đức, đủ tài trò mới trọng. Đức là cái gốc quan trọng. Bởi, theo Người “có tài mà không có đức thì vô dụng”. Có đức là có trí khí cao thượng, biết chăm lo cho công việc của mình, lo trước thiên hạ và hưởng sau thiên hạ. Tuy nhiên, Người cũng cho rằng, thầy chỉ “có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó” vì nhiệm vụ giáo dục đặt ra vô cùng nặng nề, nếu không có trí tuệ, tài năng thì không thể đảm đương được nhiệm vụ. Tri thức của thầy là một điều tối cần thiết, nó vừa giúp cho thầy dạy dỗ học trò có kết quả tốt vừa tạo được niềm tin, lòng kính phục của các em. Và, thầy giỏi không nhất thiết lĩnh vực nào cũng tinh thông, hiểu trọn kiến thức nhân loại nhưng phải không ngừng trau dồi kiến trức, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn của mình. Người khuyên, người thầy phải luôn theo chỉ dẫn của Lênin” Học, học nữa, học mãi” và học theo quan điểm của Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”.
      Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, tri thức trở thành sức mạnh và con người con trí tuệ trở thành tài nguyên quan trọng nhất của sự phát triển. Do đó, giáo dục – đào tạo thành yếu tố quyết định lợi thế cạnh của các quốc gia, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Khi đó, người thầy ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp người học biết đứng trên vai của những người khổng lồ trở thành “người khổng lồ”, có đủ năng lực và phẩm chất đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.
       Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người thầy trong thời đại hiện nay, ngoài việc nắm chắc chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu tâm sinh lý lứa tuổi thì phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; có ý thức vì nhà trường, phát huy truyền thống “Dạy tốt – Học tốt”. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, từ thiện.
       Với nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, phải có đức tính kiên nhẫn, lương tâm nhà giáo; tận tụy với công việc được giao; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành. Người nói: Người thầy giáo phải yêu nghề, yêu người, yêu trường, yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội. Yêu nghề, yêu người là cơ sở để thầy yên tâm công tác, say mê, toàn tâm toàn ý với công việc, vượt lên chính mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
      Với học trò, thầy phải công bằng, dân chủ trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, chịu khó lắng nghe học trò nói, hơn là luôn giáo huấn các em theo chủ quan của mình, nên đắn đo từng lời nói, không nói ba hoa những điều không cần thiết. Tôn trọng ý kiến, cảm xúc của học trò; quan tâm đến học trò mà không làm cho các em bị lệ thuộc; chấp nhận cá nhân người có một giá trị tự tại và tiềm năng. Thái độ chấp nhận hay tôn trọng học trò của thầy là sự biểu lộ bằng hành động, niềm tin tưởng vào chính học trò của mình. Có ý thức tạo ra bầu không khí học tập tự giác. Thầy đặt vị trí mình vào vị trí học trò, nhìn thế giới qua con mắt của các em để có khả năng hiểu được những phản ứng nội tâm, ý thức nhạy bén của chúng, cùng với người học cảm nhận tiến trình giáo dục và học tập như thế nào, để sự học hiệu quả.
       Với đồng nghiệp, thầy luôn chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đồng nghiệp…
       Với mình, thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành liêm, chính, chí công vô tư; Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ./.

Lê Thị Thu Huyền