Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Ngành: Quản lý Đất đai

16/10/2017 8:56 sángKhông cho phép bình luận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngành: Kinh tế nông nghiệp và Ngành: Quản lý đất đai

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 15/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ công văn 361/CĐPTTHI-CV gửi Trường Đại học Lâm nghiệp, Về việc xin được phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sĩ và được Trường Đại học Lâm nghiệp chấp thuận.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh:

– Kinh tế Nông ngiệp           –     Mã số: 60620115                       –     Chỉ tiêu: 50

– Quản lý Đất đai                  –     Mã số: 60850103                       –     Chỉ tiêu: 50

2. Đối tượng dự thi:

Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Đối với các ngành phù hợp hoặc các ngành gần, thí sinh phải học bổ sung kiến thức. Các ngành phải học bổ sung kiến thức, thí sinh truy cập vào Website: cdptth1.vov để xem chi tiết.

3. Môn thi:

– Ngành Kinh tế Nông nghiệp: Kinh tế học; Nguyên lý kinh tế nông nghiệp; Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

– Ngành Quản lý đất đai: Trắc địa; Quản lý hành chính về đất đai; Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ, thí sinh truy cập vào Website: cdptth1.vov để xem chi tiết.

4. Hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ, ôn thi, học bổ sung kiến thức, thi tuyển:

– Hồ sơ có tại: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.

– Lệ phí: 420.000 đồng / 1 bộ.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ 20/10/2017 – 30/12/2017.

– Thời gian ôn thi và học bổ sung kiến thức cho các ngành gần và các ngành khác: Từ 08/01/2018 – 08/02/2018.

– Thời gian thi: 23, 24,25/3/2018.

– Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và nhập học: Tháng 4/2018.

5. Địa điểm nhận hồ sơ và liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.

Số 136, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 0226.382008 – 0917.906898 – 0986.196677 (Thày Cường).

HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Xuân Trường

(Đã ký)

Thông báo tuyển sinh

Download (PDF, 115KB)

Danh sách các đối tượng miễn thi ngoại Ngữ.

Download (PDF, 650KB)

Danh sách các ngành đúng, các ngành phù hợp, các ngành gần

Download (PDF, 6.1MB)

 

tuyen_sinh_cao_hoc