PHÒNG KHẢO THÍ – ĐBCLGD

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KHẢO THÍ – ĐBCLGD

GIỚI THIỆU CHUNG

Chất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục; và một nền giáo dục ở bất kì quốc gia nào bao giờ cũng phải phấn đấu để trở thành một nền giáo dục chất lượng cao. Để thực hiện được mục đích đòi hỏi cần phải có một hệ thống kiểm định, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Nhằm góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục trong  Nhà trường, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số: 765/QĐ-TNVN ngày 7 tháng 4 năm 2011 củaTổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi mới thành lập Phòng có 7 thành viên. Trải qua quá trình công tác và luân chuyển cán bộ của Nhà trường, cho đến nay Phòng mặc dù nhân lực của phòng còn hạn chế song cán bộ nhân viên trong phòng luôn đoàn kết, nổ lực về công tác chuyên môn cũng như học tập để nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc. Hiện tại, Phòng gồm có 2 cán bộ quản lý và 2 nhân viên được thực hiện 2 nhiệm vụ chính là công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. 100% cán bộ nhân viên trong phòng là đảng viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Thị Hằng Nga Thạc sỹ Trưởng phòng 0982444248 ngavov1978@gmail.com
2 Nguyễn Hoài Phương Kỹ sư Phó phòng 0977734799 nguyenhoaiphuong1960@gmail.com
3 Ngô Thị Thu Hà        Cử nhân Chuyên viên 0912660180 ngohacbl@gmail.com
4 Nguyễn Hồng Vân Cử nhân Chuyên viên  0947157227 nghongvan79@gmail.com

CHỨC NĂNG:

Phòng Khảo thí – ĐBCLGD có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

NHIỆM VỤ

-Tham mưu cho Hiệu trưởng Ban hành: hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trong nhà trường thực hiện các văn bản về công tác KT –ĐBCLGD

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch lịch thi của các hệ đào tạo trên cơ sở lịch trình đào tạo của Nhà trường

- Tổ chức việc coi thi, làm phách, chấm thi, khớp phách, lên điểm theo đúng quy chế các kỳ thi do Nhà trường tổ chức, giám sát các kỳ thi. Cung cấp kết quả thi cho các đơn vị có liên quan trong Nhà trường

- Chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn, nhân bản, bảo mật, cung cấp đề thi theo quy trình cho tất cả các kỳ thi do Nhà trường tổ chức.

- Quản lý, lưu trữ bài thi, bảng điểm gốc kết quả thi, tổ chức nhằm thẩm định kết quả thi; tiếp nhận và đề xuất xử lý các khiếu nại, wn từ liên quan đến công tác KT- ĐBCLGD

- Dự toán kinh phí dự trù vật tư tổ chức các kỳ thi do phòng đảm nhận.

- Tổ chức triển khai, hội thảo công tác KT-ĐBCLGD của trường. Triển khai đề tài nghiên

cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá, ĐBCLGD; tham

gia các dịch vụ KT-ĐBCLGD với các đơn vị ngoài trường khi Hiệu trưởng cho phép

- Tham gia tư vấn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng hồ sơ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên về ĐBCLGD, giám sát theo dõi và đánh giá giảng dạy của giảng viên, việc thực hiện các giải pháp ĐBCLGD của các đơn vị trong toàn trường

- Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng các công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, giản dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp…Nghiên cứu đánh giá chất lượng hiệu quả của các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để có chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tổ chức đánh giá trong và đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về Kiểm định Chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tham gia phối hợp về nhiệm vụ thanh tra giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.