Phòng Đào tạo

GIỚI  THIỆU VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

            Phòng Đào tạo tiền thân là Phòng Giáo vụ, được thành lập từ tháng 12 năm 2003,  khi trường được nâng cấp từ trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hình I lên thành trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I. Là đơn vị chuyên môn thuộc khối Đào tạo, với phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo phục vụ kịp thời các mục tiêu có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và của Ngành Phát thanh Truyền hình trong thời kỳ đổi mới, Phòng Đào tạo đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Trong những năm qua phòng Đào tạo đã đạt được nhiều thành tích: Tập thể và nhiều cá nhân trong Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ, Đài tiếng Nói Việt Nam và Nhà trường tặng thưởng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác. Những thành tích trên của Phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao. Học sinh sinh viên nhà trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao. Nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo cán bộ cho ngành Phát thanh – Truyền hình và các ngành nghề khác.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh.
 2. Phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn xây dựng, đề cương chương trình, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của nhà trường, mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước;
 3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường các chiến lược về đào tạo và quản lý đào tạo phù hợp với Quy chế đào tạo. Xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản về quản lý đào tạo;
 4. Tham gia nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự các hội thảo khoa học;
 5. Lập kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác tuyển sinh hàng năm;
 6. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí phòng học; xác nhận việc thực hiện và thay đổi kế hoạch giảng dạy của giảng viên;
 7. Kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo; thống kê, làm các báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng nhà trường;
 8. Lập danh sách sinh viên được học tiếp, học lại, ngừng học, thôi học; Cung cấp dữ liệu cho Hội đồng xét tốt nghiệp nhà trường để xét tốt nghiệp cho sinh viên. Quản lý hồ sơ học tập của sinh viên và danh sách sinh viên tốt nghiệp;
 9. Quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, lưu trữ hồ sơ liên quan đến tốt nghiệp, xác nhận kết quả học tập của sinh viên; Quản lý các lớp đại học liên kết;
 10. Đề xuất với lãnh đạo nhà trường tổ chức các cuộc họp chuyên môn để triển khai  kế hoạch giảng dạy và học tập;
 11. Tổ chức khai giảng, bế giảng các khoá đào tạo của trường và các lớp hệ đại học liên kết với các trường Đại học;
 12. Cung cấp thông tin về tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo cho Website của Nhà trường;
 13. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
 14. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho sinh viên học tập môn giáo dục quốc phòng; cấp phát cho sinh viên các chứng chỉ về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng;
 15. Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học chuyên ngành và Ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên của trường theo quy định.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

           Phòng Đào tạo gồm: 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 04 chuyên viên.       

Chi bộ Đào tạo gồm: 8 đảng viên (Đồng chí Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường sinh hoạt cùng Chi bộ Đào tạo). Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Minh Hòa

Công đoàn Phòng: gồm 8 thành viên (Đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường sinh hoạt cùng Công đoàn Phòng Đào tạo). Tổ trưởng Công: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

               DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 A hoa

Trưởng phòng

 Ths. Phạm Minh Hòa

ĐT: 0912.451.430

Email:phamminhhoavov@gmail.com    

   

Phó Trưởng phòng

Ths. NCS.Nguyễn Văn Thắng  

ĐT: 0982.865.355

Email:nguyenbathangvov@gmail.com

   

Phó Trưởng phòng

Ths- NCS. Nguyễn Đức Đạo

ĐT: 0966.869.916

Email:nguyenducdaovov@gmail.com

   

Chuyên viên

CN. Tạ Thị Kim Bình

ĐT: 0989.056.029

Email:kimbinhvov@gmail.com

   

Chuyên viên

CN. Nguyễn Mạnh Cường

ĐT: 0917.906.898

Email:cuongnguyenvov@gmail.com

   

Chuyên viên

HV Cao học. Hà Thị Thu Hiền

ĐT: 0912.220.458

Email:hienhavov@gmail.com

 

Chuyên viên

Thạc sĩ. Nguyễn Thị Thu Thủy 

ĐT: 0919.969.616

Email:nguyenthithuthuyvov@gmail.com      

 

    ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

           – Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Phát thanh – Truyền hình I, số 136, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Thành phố  Phủ Lý, Hà Nam.

- Email: phongdaotao.cpt@gmail.com

- Số điện thoại: (03513)850019 hoặc (03513)829008.            

- Số Fax (03513) 854 383.