Liên hệ

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

Địa chỉ: 136 Quy Lưu – P Minh Khai – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 03513.8541383

Email: cdptth1@vov.org.vn