Giới thiệu về Khoa Báo chí và Truyền thông

24/03/2015 2:12 sáng0 comments

         Khoa Báo chí và Truyền thông đảm nhận các công việc về giảng dạy cho sinh viên các chuyên ngành Báo Phát thanh – Truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo In – Ảnh. Từ năm 2015, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Khoa Báo chí và Truyền thông sẽ tuyển sinh thêm ngành Quan hệ công chúng, một ngành học rất “hot” hiện nay và có nhu cầu cao về nguồn nhân lực cho thị trường lao động tại Việt Nam trong thời gian tới.
1. Chức năng, nhiệm vụ:
– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy của nhà trường; điều hành tiến độ giảng dạy, chịu trách nhiệm chuyên môn đối với các giảng viên, quản lý chất lượng đào tạo sinh viên các học phần thuộc chuyên môn của Khoa.
– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường gắn đào tạo với các hoạt động thực hành, thực tập chuyên môn.
– Quản lý và tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn, chỉnh lý đề cương và giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần thuộc chuyên môn của Khoa. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
– Quản lý sinh viên chuyên ngành.
2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:
– Trưởng khoa: Ths. Phan Thị Lệ Thu. ĐT: 0912.111.167.    Email: lethukbc@gmail.com
– Phó trưởng khoa: Ths. Lại Thị Hải Bình. ĐT: 0987.021.566.Email: haibinhcdptvov@gmail.com;   Ths. Lê Thị Ngọc Thanh Hoa. ĐT: 0985.980.159. Email: thanhhoabcvov@gmail.com.
– Giảng viên cơ hữu: 14 giảng viên.
– Giảng viên thỉnh giảng: phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí khác.
– Sinh viên đã tốt nghiệp: 3.000 sinh viên, hiện đang công tác tại Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân, các cơ quan báo chí của Trung ương; Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trên cả nước, Đài PT-TH cấp cơ sở; các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo, văn hóa các cấp; các công ty truyền thông – quảng cáo; doanh nghiệp trên cả nước./.

Sinh viên trao đổi về phương pháp tìm đề tài viết phóng sự

Sinh viên trao đổi về phương pháp tìm đề tài viết phóng sự

 

Những thí sinh xuất sắc nhất tại đêm chung kết Người dẫn chương trình 2014

Những thí sinh xuất sắc nhất tại đêm chung kết Người dẫn chương trình 2014

 

Tiết mục văn nghệ của sinh viên báo chí K8

Tiết mục văn nghệ của sinh viên báo chí