GIỚI THIỆU VỀ KHOA

27/03/2015 1:53 sángKhông cho phép bình luận


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

  1. GIỚI THIỆU CHUNG: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN- FACULTY OF BASIC SCIENCES

- Văn phòng khoa:   P.401 – A4 -Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

136, Quy Lưu, Phường Minh Khai, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- ĐT:                           0351.3841105

- Fax:

- Email:                      khcb2014.vov@gmail.com

  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN
  2. Cán bộ quản lý:

- Phụ trách khoa- Phó trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Hải Hạnh

Email: hoangthihaihanh@gmail.com

ĐT: 0979.415.705

- Phó trưởng khoa: NCS, Ths. Lê Thị Thu Huyền

Email: lehuyentd.hd1979@gmail.com

ĐT: 0912.928.278

  1. Giáo vụ khoa:

- CN. Phạm Thị Thu Huyền

Email:huyengiaovu@gmail.com

ĐT: 0979.941.687

  1. Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu

- TS. Nguyễn Văn Sơn

- Ths. Nguyễn Đức Đạo

- Ths. Tạ Duy Công

- Ths. Lê Thành Hưng

- CN. Trịnh Xuân Cường

- Ths. Nguyễn Thị Lan Hương

- Ths. Đặng Kim Thanh

- Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

- Th.s. Phạm Lan Anh

4.Cơ cấu tổ chức chuyên môn: gồm 6 bộ môn:

+ Bộ môn Chính trị

+ Bộ môn GDQP-GDTC

+ Bộ môn tiếng Anh

+ Bộ môn Kế toán

+ Bộ môn Toán

+ Bộ môn Văn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH

- Thực hiện chương trình đào tạo các môn thuộc khoa quản lý, các môn khoa học cơ bản và các môn chung cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường. Ngoài ra khoa còn trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm đào tạo và giảng dạy ngành Kế toán và tiếng Anh với các chuyên ngành:

+Kế toán doanh nghiệp thương mại;

  + Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  + Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Tiếng Anh thương mại và du lịch

+ Tiếng Anh biên dịch và phiên dịch

+ Tiếng Anh sư phạm

  1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

            Từ khi khoa thành lập, công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp dạy học đã được chú trọng và đi vào hoạt động có chiều sâu. Nhiều báo cáo kinh nghiệm đã được ứng dụng vào thực tế giảng dạy và đem lại hiệu quả. Năm 2006, khoa đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đài Tiếng nói Việt Nam và đã bảo vệ thành công đạt loại xuất sắc. Năm 2013, 2014 khoa có nhiều công trình nghiên cứu chào mừng 70 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, khoa là một trong những đơn vị duy trì ổn định phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

  1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA
  2. image001