Faculty of Electronics and Communications Technology

29/01/2015 1:33 sáng0 comments

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông được thành lập với sứ mạng là phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông cho ngành phát thanh truyền hình và cho xã hội.

Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần giáo dục chuyên nghiệp của chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Bên cạnh đó khoa còn giảng dạy một số môn cơ sở và chuyên môn của ngành Báo chí cũng như ngành Công nghệ Thông tin.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Hiện Khoa công nghệ điện tử truyền thông đang triển khai đào tạo 3 hệ với 2 ngành là:

+ Hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 2 chuyên ngành là Công nghệ kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học.

+ Hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với 3 chuyên ngành là Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ truyền hình cáp, Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh truyền hình.

+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử phát thanh truyền hình.

+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông.

– Chương trình đào tạo được thiết kế với thời gian thí nghiệm, thực hành chiếm tỉ lệ 40–60% tùy theo chuyên ngành, giúp sinh viên phát triển được kỹ năng thực hành, tiếp cận được các công nghệ mới trong ngành phát thanh truyền hình và ngành điện tử truyền thông đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của xã hội.

III. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng Khoa: ThS, NCS Trần Văn Hội

Email: tranvanhoi@vov.org.vn

Tel. 03513.841.106

– Phó trưởng Khoa: ThS Nguyễn Thị Quyên

Email: quyen45da@gmail.com

Tel: 0169.289.2935

– Giáo vụ khoa: CN Trần Thị Lành

Email: lanhvov2@yahoo.com

Tel. 0974.768.252

KHOA CNĐTTT

2. Giảng viên cơ hữu

– TS. Nguyễn Xuân Trường, Phó Hiệu Trưởng

- ThS, NCS. Trần Văn Hội, Trưởng Khoa

– ThS. Nguyễn Thị Quyên, Phó Trưởng Khoa

– ThS. Phạm Minh Hòa, Trưởng Phòng Đào Tạo

– ThS, NCS. Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng Đào Tạo

– ThS. Lê Thị Hằng Nga, Trưởng Phòng Khảo Thí & ĐBCL

– ThS. Cù Văn Thanh

– ThS. Ngô Thị Lành

– ThS. Phạm Thị Ánh Hồng

– ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

– ThS. Đặng Ngọc Hà

3. Giảng viên thỉnh giảng

- TS. Phan Văn Nho, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN

- ThS. Dương Thị Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Âm thanh Đài TNVN

- ThS. Nguyễn Năng Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Âm thanh Đài TNVN

- PGS, TS. Bạch Gia Dương, Đại Học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

- TS. Trần Minh Triển, Đại Học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 1. Phòng thí nghiệm mạch điện tử, xung số
 2. Phòng thực hành điện tử cơ bản
 3. Phòng thí nghiệm mạng viễn thông
 4. Phòng thực hành hệ thống viễn thông
 5. Phòng thực hành thiết bị đầu cuối viễn thông
 6. Phòng thực hành máy phát thanh truyền hình
 7. Phòng thực hành hệ thống truyền hình cáp
 8. Phòng thu thanh (Studio âm thanh)
 9. Phòng thực hành sản xuất chương trình phát thanh
 10. Phòng thu chương trình truyền hình (Studio truyền hình)
 11. Phòng thực hành sản xuất chương trình truyền hình
 12. Phòng thực hành trạm phát thanh truyền hình.

V. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu triển khai khoa học – công nghệ đã trở thành một hoạt động chính yếu của Khoa Công nghệ điện tử truyền thông trong những năm gần đây. Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ trong khoa đã chuyển hướng dần từ định hướng nghiên cứu cơ bản sang định hướng triển khai công nghệ và ứng dụng.

Hiện nay, khoa đã có quan hệ hợp tác nghiên cứu, trao đổi  kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ với các trường đại học lớn trong nước như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ điện tử truyền thông đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào hoạt động chuyên môn nghề nghiệp tại các cơ sở thuộc chuyên ngành như: Đài phát thanh truyền hình trung ương (Đài VOV, VTC, VTV), đài tỉnh, huyện, các công ty viễn thông VinaPhone, Mobifone, Viettel, các công ty điện tử Canon, Panasonic, Sony, Samsung…. và các cơ sở khác trong cả nước.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa: Phòng 105 Nhà  A4

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

136 – Đường Quy Lưu – P. Minh Khai – TP. Phủ Lý – Hà Nam

Tel:  0351.3841.106

Fax: 0351.3841.383

Email:  khoaktdientu@gmail.com