ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I: TĂNG CƯỜNG, PHÁT HUY ĐỂ PHÁT TRIỂN

19/06/2017 7:42 sángKhông cho phép bình luận

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ Phát thanh Truyền hình I là một cơ sở đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Nam. Trường CĐ Phát thanh Truyền hình I tuyển sinh trên phạm vi cả nước nên đoàn viên, thanh niên có nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán khác nhau góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú trong công tác phong trào và đoàn thanh niên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh đoàn Hà Nam, trực tiếp là Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I, sự tạo điều kiện ủng hộ của các đoàn bạn, đoàn thể và phòng khoa nhà trường, Đoàn trường đã đạt được nhiều thành tựu góp phần vào sự ổn định, phát triển.

_MG_1791 (1)
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đoàn trường hết sức chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện truyền thống cho đoàn viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức và tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia. Các phong trào mang tính thiết thực, bổ ích góp phần bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện. Đoàn trường coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng và phẩm chất của đoàn viên trong thời đại mới góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có bản lĩnh vững vàng, có văn hóa, giàu lòng tự tôn dân tộc và tri thức khoa học, phát huy truyền thống của các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước. Kết quả đến nay, 100% đoàn viên được tham dự lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đoàn, Đảng. Tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn như hội thảo, tọa đàm, giao lưu thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ đã trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Giúp đoàn viên tự rèn luyện, cống hiến sức lực và trí tuệ cho ngành và cho đất nước.

54eb647e-5507-45b5-ab41-c992643ed360
Bên cạnh đó công tác giáo dục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nhân cách và pháp luật trong đoàn viên thanh niên cũng được Đoàn trường quan tâm. Đoàn trường thực hiện một trong những chức năng cơ bản là xây dựng môi trường và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên trong thời đại hiện nay; thường xuyên tổ chức cho các đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị; phối hợp với tổ bộ môn khoa học Mác – Lênin lồng ghép vào bài giảng các chuyên đề về thời sự chính trị, các vấn đề liên quan đến công tác chính trị tư tưởng của tuổi trẻ và sự tác động của cơ chế thị trường trong bối cảnh mới; phối hợp với các khoa chuyên môn mời các báo cáo viên, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chuyện thời sự đã tạo ra nhiều nét mới trong hoạt động và nhận thức của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra vào đầu năm học, mỗi đoàn viên đều ký cam kết thi đua với các tiêu chí về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, không vi phạm các tệ nạn xã hội và pháp luật của Nhà nước để làm cơ sở bình xét, đánh giá đoàn viên và khen thưởng hàng năm. Đoàn trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng các quỹ và tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn nghệ…

in5
Những hoạt động và các phong trào trên đây đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng truyền thống cho đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên – đội ngũ tri thức vừa “hồng” vừa “chuyên”. Công tác giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, của quê hương, đất nước được triển khai sâu rộng tới các đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, của đoàn thể. Đoàn trường xây dựng các chủ đề, chủ điểm thông qua hình thức hội thi. Các cuộc vận động mang tính giáo dục truyền thống được tổ chức qua hình thức viết bài dự thi. Ngoài ra, Đoàn trường tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn, tọa đàm, trao đổi, hội trại, mít tinh… đã thu hút 100% đoàn viên tham gia.
Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đoàn trường đã phát triển các hoạt động thực tiễn như: phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được quán triệt sâu sắc về mặt lý luận và cụ thể hóa bằng các hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của đoàn viên thanh niên trong trường học, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương: 1. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 2. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự giao thông; 4. Xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh trong đoàn viên thanh niên; 5. Xung kích cải cách hành chính; 6. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” được Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai từng bước, từng giai đoạn góp phần giải quyết tốt các nhu cầu, định hướng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên trong việc tạo dựng nghề nghiệp chuẩn bị hành trang cho tương lai sau này. Các phong trào được phối hợp với đoàn thể, chính quyền triển khai tới từng đơn vị và trở thành nghị quyết hành động của tuổi trẻ toàn trường: 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kết quả học tập và rèn luyện thân thể ; 2. Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp và việc làm; 3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể dục thể thao; 4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội.

IMG_1849
Các chi đoàn thường xuyên được kiện toàn, bổ xung nhân tố mới góp phần tăng cường sức mạnh của đoàn thanh niên. Đoàn trường quán triệt tới từng chi đoàn về nội dung, các bước tiến hành đại hội vừa đảm bảo đúng nguyên tắc vừa đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực và biết cách tổ chức đại hội góp phần nâng cao kỹ năng công tác đoàn cho đoàn viên thanh niên. Cuối năm học, Đoàn trường hướng dẫn các chi đoàn đánh giá, nhận xét và bình bầu đoàn viên làm cơ sở cho việc đánh giá điểm rèn luyện xét học bổng hàng kỳ. Các hoạt động của Đoàn trường theo hướng mở – giao cho đoàn viên, các chi đoàn chủ động trong việc xây dựng, đề xuất ý tưởng hoạt động góp phần huy động sức mạnh và các giá trị riêng biệt như văn hóa, tập quán, văn nghệ… của các vùng, miền khác nhau trên cả nước phục vụ cho hoạt động phong trào. Nhờ đó, hoạt động của Đoàn trường vừa đa dạng về hình thức, thể loại, phong phú về nội dung.
Thông qua hoạt động phong trào xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là cơ sở, nguồn lực để bồi dưỡng, giới thiệu cho các chi bộ xem xét kết nạp Đảng. Kết quả, Đoàn trường đã giới thiệu được 12 đoàn viên là sinh viên và nhiều cán bộ, giảng viên là đoàn viên được kết nạp Đảng trong những năm vừa qua.

IMG_0835
Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng cũng được Đoàn trường hết sức quan tâm. Hằng năm, Đoàn trường phối hợp với Công đoàn tổ chức cho các em thiếu niên, nhi đồng thăm quan vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu và các ngày kỷ niệm của đất nước. Các chương trình hoạt động này góp phần làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt hè của thiếu niên nhi đồng và nhân lên tính xã hội, tính cộng đồng trong đoàn viên thanh niên, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ mầm non tương lai của đất nước.
Công tác tham mưu chỉ đạo những năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng gắn với thực tiễn của nhà trường và địa phương, bảo đảm tính khả thi cao, có trọng tâm, trọng điểm. Các kế hoạch của Đoàn cấp trên, của Đảng ủy, Ban giám hiệu được triển khai kịp thời, thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát và giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.
Nhiệm kỳ 2015 – 2017 công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra. Các mặt công tác Đoàn đã được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả. Công tác nắm bắt tình hình của đoàn viên đã chủ động hơn. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ chưa đạt kết quả cao, việc triển khai một số hoạt động chưa được hiệu quả, công tác tuyên truyền trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học chưa thực sự rõ nét. Một số nội dung công tác của Đoàn trường còn chưa theo kịp với thực tiễn và những vấn đề mới nảy sinh trong giai đoạn hiện nay./.

Ban chấp hành Đoàn trường