ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2017

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2017
 • Họ Và Tên*
  0
 • Ngày sinh*Ngày/tháng /năm
  1
 • Địa chỉ liên hệ*( số nhà phường/xã - Huyện/TP - Tỉnh
  2
 • Điện thoại*liên hệ
  3
 • Email*Thường dùng
  4
 • Đối tượng*xét tuyển
  Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương
  Tốt nghiệp Trung học cơ sở
  5
 • Ngành học*Thí sinh lựa chọn
  Báo chí
  Quan hệ công chúng
  Công nghệ KT Điện,Điện tử
  Công nghệ thông tin (Truyền thông đa phương tiện)
  Công nghệ KT Điện tử truyền thông
  Kế toán
  Tiếng Anh
  6
 • 7
 • 8