THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG

28/02/2017 11:15 sángKhông cho phép bình luận
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

11:12 sángKhông cho phép bình luận
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

HƯỚNG DẪN CUỐI NĂM 2016

01/12/2016 1:07 sángKhông cho phép bình luận

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm. http://cdptth1.vov.vn/wp-content/uploads/2016/12/HUONG-DAN-CUOI-NAM-2016.rar

THÔNG BÁO DANH SÁCH SƠ DUYỆT NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2016

29/11/2016 1:57 sángKhông cho phép bình luận
THÔNG BÁO DANH SÁCH SƠ DUYỆT NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2016

  Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

Hồ sơ xét tặng nhà giáo ưu tú năm 2016

21/09/2016 7:27 sángKhông cho phép bình luận

Tải về để xem chi tiết: download 

Công văn liên quan dự thi giảng viên chính

01/06/2016 3:34 sángKhông cho phép bình luận

Tải về để xem chi tiết giangvienchinh