LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017 LỚP BCK13

29/12/2016 9:03 sángKhông cho phép bình luận

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm

Lịch thi học kỳ

28/12/2016 2:41 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem trong file đính kèm  

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015 – 2016 lớp KTO11 (Đợt 4)

16/12/2015 8:33 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem trong file đính kèm! KT011-Đ4

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015 – 2016 lớp KTO10 (Đợt 3)

8:31 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem file đính kèm! KT010-Đ3

Lich thi kết thúc học kỳ học kỳ I năm học 2015 – 2016 các lớp BC12

8:28 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem trong 2 file đính kèm! lịch thi 12A LICH THI 12B – Đ2

Lịch thi kết thúc học kỳ học kỳ I năm học 2015 -2016 các lớp BC11, LTBC11 (Đợt 3)

8:23 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem 2 file đính kèm! 11C BC!11A,B

Lịch thi kết thúc học kỳ học kỳ I năm học 2015 – 2016 các lớp BC10 (Đợt 2)

8:19 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem file đính kèm! BC10-Đ2

Lịch thi kết thúc học kỳ học kỳ I năm học 2015 – 2016 khoa CNTT (Đợt cuối)

8:16 sángKhông cho phép bình luận

Xin mời xem file đính kèm! tin

Vai trò của tự học đối với sinh viên

21/08/2015 8:14 sáng0 comments
Vai trò của tự học đối với sinh viên

        Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sinh viên học ở các trường cao đẳng và đại học. Tự học nhằm phát huy tính tự giác tích cực, năng lực đọc sách và nghiên cứu của sinh viên để thực hiện […]