Hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

31/05/2016 3:25 sángKhông cho phép bình luận
Hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2016 1. Số báo danh, số CMND: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 2. Mã ĐKXT: Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định […]

Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng trực tuyến năm 2016

30/05/2016 3:24 sángKhông cho phép bình luận
Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng trực tuyến năm 2016

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN VÀO HỌC HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I Bước 1: Đăng nhập Thí sinh dử dụng tài khoản đã được cấp (sau khi đăng ký dự thi) đăng nhập vào hệ thống như sau: […]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

18/05/2016 3:53 sángKhông cho phép bình luận
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I    – Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; – Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012; – Căn cứ Quyết […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH BÁO CHÍ NĂM 2016

17/05/2016 1:47 sángKhông cho phép bình luận
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH BÁO CHÍ NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH BÁO CHÍ NĂM 2016   Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tuyển sinh đào tạo hệ Đại học VLVH Ngành  Báo […]