ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “TRƯỜNG – PHƯỜNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ”

18/06/2015 9:26 sáng0 comments

      Thời gian qua, mô hình liên kết “Trường – Phường đảm bảo an ninh trật tự” do Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thực hiện đã thực sự mang lại […]