Lịch sử phát triển

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ TRƯỜNG

Lịch sử hình thành
     Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, có quá trình 55 năm phát triển. Chỉ sau 2 năm giải phóng miền Bắc, “Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Truyền hình” đã ra đời tại Nghi Tàm – Từ Liêm – Hà Nội, nhằm khai thác các thiết bị Truyền thanh do Liên Xô giúp đỡ, phục vụ yêu cầu công tác tuyên truyền của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Phát thanh, Truyền hình Việt Nam sau này. Đó là tiền thân của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.
     Qua 55 xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ Trường Công nhân Kỹ thuật Truyền thanh đến Trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hình 1 và từ năm 2003 là Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; trải qua nhiều cơ quan chủ quản như Tổng cục Bưu điện, Ủy ban Phát thanh Truyền hình, Bộ Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam. Địa điểm đặt trường cũng di chuyển qua nhiều nơi, từ Nghi Tàm (Hà Nội) đến Đoan Hùng (Phú Thọ), Lý Nhân (Hà Nam) và nay là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Sứ mệnh
      Trường đào tạo nguồn nhân lực các trình độ: Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc các ngành: Báo chí; Công nghệ Kỹ thuật điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông; Tiếng Anh, Kế toán; cung cấp cho ngành Phát thanh – Truyền hình và cho xã hội. Trong thời gian tới, để hòa nhập và đáp ứng với xu hướng của thời đại, Trường tiếp tục mở thêm nhiều ngành mới như: Quan hệ công chúng, Quay phim…
Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ kỹ thuật phục vụ ngành Phát thanh – Truyền hình và xã hội.
    Bồi dưỡng kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ Phát thanh – Truyền hình cho đội ngũ cán bộ công chức ngành Phát thanh – Truyền hình và xã hội.
Tầm nhìn
Mục tiêu trong những năm tới, Nhà trường phấn đấu để trở thành cơ sở đào tạo chuyên ngành chất lượng cao, kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường xây dựng và hoàn thiện quy chế nghiên cứu khoa học trong giảng viên. Học sinh, sinh viên cũng tham gia Nghiên cứu khoa học. Nhà trường đang kiện toàn quy trình tuyển chọn, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các loại đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học – công nghệ; đổi mới cơ chế tài chính để tạo nguồn cho nghiên cứu khoa học, triển khai các phương tiện đào tạo có công nghệ cao, đào tạo từ xa qua mạng ISDN, Internet… Đây cũng là lộ trình để tới đây, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I phát triển thành Phân viện thuộc Học viện Truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. 

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG CHO NHÀ TRƯỜNG

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

HCĐLHANG3

hcldh3

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

HC LĐ hạng nhất 1

HCLĐ hạng nhất 2

HC LĐ hạng nhì

HC LĐ hạng 3

 CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Cờ CP 2010

Cờ CP

Cờ Bộ GD

Cờ đài 2002

Cờ Đài 2007

Cờ Tỉnh