KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2016

17/05/2016 2:18 sángKhông cho phép bình luận

KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CĐPTTHI của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, ngày 05/01/2016 về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ Lịch công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2016 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2016 của nhà trường;

Căn cứ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường đã được Bộ giáo dục và Đào tạo duyệt,

           Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập kế hoạch và lịch tuyển sinh năm thay cho Kế hoạch và Lịch tuyển sinh số 110/CĐPTTHI-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2016. Cụ thể như sau:

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: Chỉ tiêu 400.

Các ngành và phương thức xét tuyển như trong Thông báo tuyển sinh.

Lịch xét tuyển theo tổ hợp kết quả các môn thi trong kỳ thi THPT năm 2016 như sau:

 

TT Nội dung công tác Đơn vịchủ trì Đơn vịtham gia Thời gianthực hiện
1 Xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh Bộ GDĐT BGHPhòng Đào tạo Nộp đề án đã hoàn thiện trước ngày 15/4/2016
2 Tập huấn công tác tuyển sinh, sử dụng phần mềm xét tuyển Cục KTKĐCLGD BGHPhòng Đào tạo Trước 15/5/2016
3 Các trường ĐH chủ trì cụm thi hoàn thành chấm thi. Gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCLGD Các trường ĐH chủ trì cụm thi THPT quốc gia Cục KTKĐCL Trước 20/7/2016
4 Xử lý DL, công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, kết quả thi của thí sinh trên mạng Internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng Cục KTKĐCLGD Ban thư ký Trước 01/8/2016
5 Nhận đăng ký xét tuyển đợt I HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Vụ GDĐH  Từ 01/8 đến 12/8/2016
6 Sử dụng CSDL tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển đợt I   HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước ngày 15/8/2016
7 Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước  17h00 ngày 17/8/2016 (theo dấu BĐ )
8 Nhận đăng ký XT bổ sung đợt 1 HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Vụ GDĐH Từ ngày 21/8/2016đến hết ngày 31/8/2016
9 Sử dụng CSDL tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước ngày 05/9/2016
10 Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước  17h00 ngày 07/9/2016 (theo dấu bưu điện )
11 Nhận đăng ký XT bổ sung đợt 2 HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Vụ GDĐH Từ  11/9/2016đến hết ngày 21/9/2016
12 Sử dụng CSDL tải từ hệ thống quản lý DL tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2   HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước ngày 24/9/2016
13 Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Cục CNTT Trước  17h00 ngày 26/9/2016 (theo dấu  BĐ)
14 Công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có) HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Vụ GDĐH Kết thúc XT trước 5/11/2016
15 Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2016 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. HĐTSBan thư ký Cục KTKĐCLGD,Vụ GDĐH  Chậm nhất ngày 30/11/2016

II. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY: Chỉ tiêu 80

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN các ngành tương ứng.

- Các ngành đào tạo: Báo chí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin;  Kế toán.   

- Các phương thức tuyển sinh:

       Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo các nhóm môn trong tổ hợp như đối với tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy.

Các tổ hợp môn xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);  Văn học, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01).

       Phương thức 2: Nhà trường tổ chức thi ba môn gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành. Các môn thi tuyển sinh tương ứng với từng ngành như sau:

STT Tên ngành Môn thi
Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
1 Báo chí Văn học Cơ sở LL Báo chí Tin báo chí
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán Linh kiện điện tử Kỹ thuật phát thanh truyền hình
3 Công nghệ Thông tin Toán Cơ sở dữ liệu  Mạng máy tính 
4 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán Linh kiện ĐT  Mạng viễn thông
5 Kế toán Toán Tài chính tiền tệ Nguyên lý Kế toán 

III. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Chỉ tiêu 100

- Ngành đào tạo: Báo chí;  Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Tin học ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông và Kế toán doanh nghiệp.

- Hình thức TS: Xét tuyển qua điểm Học bạ lớp 12, hoặc kết quả thi THPT năm 2016.

- Môn xét tuyển: * Ngành Báo chí:  Văn  + Sử;  * Các ngành khác: Toán + Vật lý.

- Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ 01/08/2016 – 07/11/2016. 

Lệ phí xét tuyển đối với tất cả các hệ/ ngành: 30.000 đồng/hồ sơ.

default-thumbnail.png